Dobro došli

Udruženje Građana Za Analizu Javnih Politika (UG ZAJP) je neprofitna think-tank organizacija koja se bavi javnim politikama. Organizacija djeluje kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje je zasnovano na slobodnom povezivanju i udruživanju građana.

Osnovni ciljevi Udruženja su pomoć u promociji i podsticanju ideja, interesa i ličnosti koji se zalažu za izgradnju pravednijeg društva. Naš ideal je društvo u kojem se poštuju ljudska prava i slobode, sloboda mišljenja, govora i udruživanja, društvo u kojem ne postoji diskriminacija i korupcija, kao i društvo koje je zasnovano na principima tržišne ekonomije.

Osnovna djelatnost udruženja je zalaganje, iniciranje, pomaganje u promociji i podsticanje organizovanja istraživanja relevantnih društvenih problema i prezentacija stavova o stanju u društvu i rezultatima vršenja vlasti.

Sjedište Udruženja je u Banjaluci, ali ono svojim aktivnostima djeluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.